Oferty

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych
Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna świadczy usługi z zakresu leczenia pacjentów w znieczuleniu ogólnym. Do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym w ramach NFZ uprawnione są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej Polikliniki http://aps.wroclaw.pl/uslugi/leczenie-w-znieczuleniu-ogolnym/


Treningi piłki nożnej oraz siatkówki na siedząco dla dzieci niepełnosprawnych

Klub Przyjaciół Myszki Norki zaprasza dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową.

Kiedy? od 3 października w czwartki i piątki

Gdzie? w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie internetowej Klubu Myszki Norki

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychOpieka wytchnieniowa

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujący na terenie miasta Wrocławia, w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r., którzy sprawują opiekę faktyczną nad:

 • osobą powyżej 16 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobą poniżej 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wskazaniem w orzeczeniu o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia)

i nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą skorzystać z opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora https://www.promykslonca.pl/opieka-wytchnieniowa/.

Poradnia rodzinna

Fundacja „Promyk Słońca” zaprasza rodziny w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi (ale niepełnosprawność nie jest warunkiem koniecznym) do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologa, pedagoga i edukatora seksualnego.

Poradnia działa we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 193B według grafiku:

Dyżur psychologa: piątek, godz. 17:30-19:30

Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane osobom w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie i określanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomoc w pracy niwelującej zaburzenia w relacjach, komunikacji.

Dyżur pedagoga: środa, godz. 16:00-18:00

Udzielanie porad i pomocy opiekunom i rodzicom dzieci w różnym wieku, wspieranie w procesie wychowawczym, nauka umiejętności komunikacyjnych, określanie sposobów podnoszenia efektywności działań wychowawczych, praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi.

Dyżur edukatora seksualnego: jeden czwartek miesiąca, godz. 16:30-18:30

Konsultacje i wsparcie w obszarze komunikacji, dialogu oraz trudności w sferze seksualności, w tym m.in. w okresie pokwitania, zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.

Zapisy: telefonicznie pod numerem 71 7950951 lub 603475433

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław.


Program Kompleksowej Rehabilitacji

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację –  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Po więcej informacji kliknij folder_EPP_14.06-PZ 

Ośrodki Kompleksowej Rehabilitacji finansowane są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr: POWR.02.06.00-00-0057/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa nr II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.6: Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Kontakt do PFRON: Tel (22) 50 55 600, mail: ork@pfron.org.pl

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl


Przewodnik pasażera w podróży pociągami PKP Intercity

Na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl można zapoznać się z przewodnikiem z wykazem najważniejszych ulg i uprawnień, a także asysty, oferowanych pasażerom z niepełnosprawnością i ich opiekunom podróżującym pociągami PKP Intercity. Zachęcamy do lektury!


Postaw na Pracę

Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby:

 • pozostające bez zatrudnienia i poszukujące pracy
 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • zamieszkujące województwo śląskie, opolskie oraz dolnośląskie

do wzięcia udziału w projekcie „Postaw na Pracę”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Udział w projekcie zapewnia wsparcie zarówno przed jak i w trakcie trwania zatrudnienia: 

 • konsultacje z doradcą zawodowym, trenerem pracy, job crafterem, prawnikiem, psychologiem;
 • udział w szkoleniach z zakresu zarządzania budżetem domowym;
 • udział w szkoleniach kwalifikacji zawodowych;
 • udział w płatnych praktykach i stażach

Fundacja Aktywizacja działa na terenie kraju, już ponad 29 lat i specjalizuje się we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Z naszą pomocą pracę znalazło już blisko 2500 osób w ostatnich latach – większość z nich utrzymało swoje stanowiska.

osoba do kontaktu:

Anna Kałużna

Fundacja Aktywizacja

tel. +48 667 379 774

E-mail: anna.kaluzna@idn.org.pl

www.aktywizacja.org.pl/opoleBezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych (ukończenie max. szkoły ponadgimnazjalnej), osoby powyżej 50 roku życia (niezależnie od poziomu wykształcenia).
 • zamieszkujące subregion wrocławski (tj. Gminę Wrocław, Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice, Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice, Gminę Trzebnica, Miasto i Gminę Sobótka, Miasto Oleśnica, Gminę Długołęka, Gminę Czernica, Gminę Kobierzyce, Gminę Miękinia, Gminę Oleśnica, Gminę Wisznia Mała, Gminę Żórawina, Miasto i Gminę Oborniki Śląskie, powiat Miasto Wrocław).

Szkolenia językowe realizowane w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. skierowane są do osób, które pragną nauczyć się języków obcych lub podnieść swoje kompetencje językowe z j. angielskiego, niemieckiego i francuskiego:

 • szkolenie z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, każde po 4 semestry (240h), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;
 • kameralne, 12-osobowe grupy i przyjazna atmosfera;
 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy.

Szkolenia komputerowe realizowane w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. skierowane są do osób, które pragną podnieść swoje kompetencje komputerowe i nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć kursanci zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu:

 • szkolenie komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji A+B (152h zajęć praktycznych – 2 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;
 • kameralne, 15-osobowe grupy i przyjazna atmosfera;
 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy (przy zebraniu 15-osobowej grupy istnieje możliwość organizowania szkolenia w miejscu zamieszkania uczestników).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Kontakt
Świdnicka 12-16 (3 piętro)
50-068 Wrocław
tel: 604 580 165
email: dolnoslaskiekompetencje@projektyefs.pl

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej https://dolnoslaskiekompetencje.projektyefs.pl


DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – min. 84 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (50 K), w okresie 01.2018-11.2019, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach), zamieszkałych na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, m. Wrocław, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób wymienionych w §2 ust 2 Regulaminu, w szczególności osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

OKRES REALIZACJI  01.01.2018 – 30.11.2019

Kontakt
FUNDACJA IMAGO
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
telefon 519 055 411, 513 362 807
poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

Więcej informacji na stronie internetowej http://fundacjaimago.pl/?projekt=dolnoslaska-strefa-przedsiebiorczosci

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


NOWE HORYZONTY – staże zagraniczne

Fundacja Imago zaprasza osoby w wieku 18-35 lat, nie pracujące, nie uczące się ani nie szkolące, nie będące rolnikami ani nie prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w województwie śląskim bądź dolnośląskim do odbycia stażu zagranicznego w Niemczech.

W ramach stażu Fundacja Imago zapewnia:

 • Szkolenia certyfikowane – stypendium szkoleniowe
 • Stypendium oraz kieszonkowe na wyżywienie w kwocie ok. 4 500 zł
 • Kurs językowy z języka niemieckiego (dostosowany do poziomu uczestników – 90 godzin) w Polsce oraz kurs językowy wyjazdowy w Niemczech
 • Treningi motywacyjne i kompetencji multikulturowych
 • Zajęcia doradcze z Mentorem i Pośrednikiem pracy
 • Program kulturalny w trakcie pobytu zagranicznego

Kontakt
FUNDACJA IMAGO
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
telefon 506-734-672
poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej http://fundacjaimago.pl/?projekt=nowe-horyzonty-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-mlodych


Aktywni Dolnoślązacy na swoim

Cel główny Projektu: Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym 100 osobom ze 110 uczestników projektu z Dolnego Śląska

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku powyżej 30 lat,
 • Jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • Spełnia minimum jedno kryterium: kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie), osoba powyżej 50-tego roku życia.

Uczestnik może otrzymać:

 • Dotację na założenie działalności gospodarczej do 23 000 zł,
 • Szkolenie z podstaw działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości),
 • Warsztaty sprzedażowe,
 • Szkolenie z podstaw księgowości i pisania biznesplanów,
 • Indywidualne doradztwo prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe,
 • Wsparcie pomostowe: 1 220 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Kontakt
Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej www.mamfirme.wroclaw.pl


Wrocławskie Centrum Integracji

Uczestnikami Wrocławskiego Centrum Integracji mogą zostać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (m. in. ze względu na niepełnosprawność).

Zasady uczestnictwa

 1. Dzienny czas pobytu nie może być krótszy niż 6 godzin;
 2. Wrocławskie Centrum Integracji zapewnia uczestnikom:
  • wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy
  • szkolenia BHP
  • badania lekarskie
  • odzież roboczą i obuwie robocze
  • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
  • środki ochrony indywidualnej
  • codzienny posiłek
  • różnorodne formy zajęć zawodowych oraz zajęcia tzw. miękkie

Reintegracja zawodowa

 • W ramach kursów zawodowych profile: opiekun osoby zależnej, pracownik administracyjno-biurowy, bukieciarz-florysta, sprzedawca-handlowiec, pracownik budowlano-remontowy/konserwator ze specjalizacją utrzymania czystości
 • Dodatkowo indywidualnie dobrana ścieżka szkolenia zawodowego dostosowana do możliwości i potencjału zawodowego uczestnika
 • Reintegracja zawodowa występuje w dwóch formach: zajęcia teoretyczne oraz praktyczna nauka umiejętności zawodowych
 • Współpraca z wrocławskimi placówkami w zakresie prowadzenia zajęć zawodowych
 • Uczestnictwo w zadaniach „Stop mowie nienawiści”, usługi gospodarcze, usługi porządkowe, pielęgnacja terenów zielonych
 • Trening poszukiwania pracy

Reintegracja społeczna

 • Trening interpersonalny / warsztaty umiejętności społecznych;
 • Doradztwo zawodowe / warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy;
 • Konsultacje indywidualne;
 • Trening gospodarowania własnymi środkami;
 • Trening umiejętności obsługi komputera;
 • Dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania wolnego czasu, profilaktyka uzależnień, grupy wsparcia;
 • W zależności od potrzeb uczestników zajęcia z radcą prawnym/prawnikiem, dotyczące spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia wspieranego;
 • Bank Wymiany Usług i Kompetencji;
 • Wyjścia integracyjne;
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych;
 • Promowanie wolontariatu

Kontakt
Joanna Cegielska – Kędzia
pok. 3b
tel. 71 782 35 22
e-mail: joanna.cegielska@wci.wroclaw.pl

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wci.wroclaw.pl/


AUDIODESKRYPCJA I NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH
Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty zapraszają na cykliczne pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Filmy można oglądać co miesiąc, w niedzielę o godz. 16.00 w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

Cena biletu tylko 6 zł. Dla grup 10 + przewidziane są też darmowe bilety. Rezerwacje należy zgłosić najpóźniej tydzień przed wydarzeniem.

Rezerwacje biletów i informacja: fundacja.katarynka@gmail.com

Kino Nowe Horyzonty: 71 786 65 66

Sponsorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Partnerzy: Kino Nowe Horyzonty, Fundacja Kultury bez Barier

SPORT NA UCHO

to projekt Fundacji KATARYNKA, który ma na celu udostępnianie imprez sportowych dla niewidomych kibiców dzięki audiodeskrypcji. Realizowany jest we Wrocławiu.

Wydarzenia sportowe takie jak mecze piłki nożnej WKS Śląsk Wrocław, rozgrywki koszykówki Ślęza Wrocław, siatkówki Impel Wrocław, żużla WTS Betard Sparta Wrocław, Mistrzostwa Świata w Ju-jitsu i inne są relacjonowane przez dziennikarzy i audiodeskryptorów Fundacji. Wystarczy mieć przenośne radio lub telefon wyposażony w tuner ustawiony na 97,0 FM i słuchawki. Relacja zaczyna się 10 minut przed meczem.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON oraz Gminy Wrocław w dyspozycji wrocławskiego MOPS.

Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących

ADAPTER to pierwsze na świecie kino w sieci stworzone dla niewidomych i niesłyszących odbiorców. Jest to autorski projekt Fundacji KATARYNKA. Obecnie znajduje się w nim ponad 200 filmów i materiałów audiowizualnych z audiodeskrypcją oraz napisami dla niesłyszących, część także z tłumaczeniem na PJM.

ADAPTER to najbardziej kultowe filmowe produkcje, największe nazwiska polskiego kina – do tej pory zamknięte przed głuchymi i niewidomymi kinomanami – teraz dostępne za darmo, 24 godziny na dobę we własnym domu na laptopie lub tablecie. Są także filmy zagraniczne. Katalog ADAPTERA tworzą filmy różnych gatunków: od animacji, kina familijnego, przez dramat, filmy obyczajowe, sensację, aż po dokument i krótkie metraże.

W internetowym kinie przybliżone zostały także postaci aktorów, reżyserów, ciekawe fakty, tło powstania genialnych filmów, smaczki kinematografii, które mogą wyłapać często tylko widzący lub słyszący odbiorcy – na ADAPTERZE Fundacja Katarynka odkrywa sztukę kinematografii osobom, dla których jest ona często nieznana.

Zapraszamy na portal pod adresem: adapter.pl oraz na facebook : Facebook.com/adapter.org

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Bezpłatne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób znajdujących się w kryzysie

Program Czerwone Światło Stop Przemocy nakierowany jest na wsparcie i pomoc terapeutyczną, psychologiczną oraz pedagogiczną dla osób dorosłych i rodziców z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej i doświadczających szeroko rozumianej przemocy w rodzinie z powodów alkoholowych. W ramach grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy domowej i będących w kryzysie z powodów alkoholowych prowadzona jest psychoedukacja oraz indywidualna konsultacja terapeutyczna.

Zapisy: Na konsultacje należy się wcześniej umówić dzwoniąc pod numer tel. 71 329 09 19.

Adres: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus, ul. Kleczkowska 5 (oficyna)

Konsultacje realizowane w ramach projektu – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ. Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia.


SENIORZY
Program wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów

Centrum Spotkań wspiera osoby z otępieniem i ich opiekunów w radzeniu sobie z konsekwencjami otępienia w różnych sferach życia, m.in. w radzeniu sobie z własną chorobą i niepełnosprawnością, rozwojem relacji z opiekunami nieformalnymi i profesjonalistami, utrzymaniem równowagi emocjonalnej. Program Centrum Wsparcia obejmuje następujące formy działania:

 1. klub aktywności dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (mogą w nim także uczestniczyć opiekunowie) – 3 razy w tygodniu po 6 godzin;
 2. spotkania informacyjne dla opiekunów, otwarte dla innych zainteresowanych;
 3. grupy dyskusyjne dla opiekunów prowadzone przez koordynatora Centrum;
 4. wspólne spotkania wszystkich uczestników Centrum Spotkań;
 5. konsultacje indywidualne koordynatora Centrum (dla wszystkich zainteresowanych osób);
 6. terapia psychomotoryczna dla osób z otępieniem.

Międzynarodowy projekt MeetingDem realizuje Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  we współpracy z Miastem Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Adres ul. Ciepła 15b, Wrocław

Więcej informacji na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/centrumspotkan/


„NA SZEWSKIEJ” – grupa środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Od początku maja 2015 roku Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:30-18:00) i w piątki (w godz. 15:00-20:00). W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.facebook.com/StowarzyszenieKKN

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW PFRON)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w dyspozycji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) bez wychodzenia z domu, bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. System pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Strona internetowa portalu to https://portal-sow.pfron.org.pl/


 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

to wyspecjalizowane placólogo projektu "Poradnictwo na odległość", po kliknięciu w osobnej karcie otwiera się strona internetowa projektuwki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają do skorzystania z usług doradców zawodowych na odległość – za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype oraz Gadu-Gadu). We Wrocławiu dyżur pełniony jest w środy. Żeby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego drogą elektroniczną, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl