Oferty

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych

Oferta Dolnośląskiej Agencji Pracy dla Młodych

Program stażowy, o którym mowa, zakłada aktywizację osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 18 do 29 lat (nie pracujących, nie uczących się w trybie dziennym). Projekt gwarantuje uczestnikom 5 miesięcy stażu, w czasie którego otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1300 zł/msc netto. Ponadto każdy uczestnik będzie miał finansowane składki zdrowotne,
ubezpieczenie oraz kurs zawodowy dopasowany do stanowiska, które
będzie obejmował.

Szkolenia m.in. w zawodach: fizjoterapeuta, kierowca, grafik, kosmetyczka, opiekun osoby starszej).

Więcej informacji na temat projektu:
tel. 575 111 926 lub 533 800 201
e-mail: mariusz.zawadzki@profesja-poznan.pl lun ilona.krol@profesja-poznan.pl
osobiście: Wałbrzyska 24C (II piętro); 52-314 Wrocław

Rekrutacja do Poczty Polskiej

Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili Fundacja prowadzi rekrutację dla największego pracodawcy jakim jest Poczta Polska.

Oferta jest skierowana do osób poszukujących pracy, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Więcej informacji pod tel: 77 542 19 01 lub mailem: weronika.kobiolka@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/opole
https://www.facebook.com/CEiAZON.Opole

Zdobądź kwalifikacje, zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

 • Projekt nr POWR.01.02.01-02-0203/16 pn. „Młodzi wykwalifikowani na rynku pracy”
 • Projekt nr POWR.01.02.01-02-0206/16 pn. „Jestem aktywny i dbam o swoją zawodową przyszłość”
 • Projekt nr POWR.01.02.01-02-0209/16 pn. „Podniesienie kompetencji młodych Dolnoślązaków krokiem ku lepszym perspektywom zawodowym”

Cel główny Projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku 15-29 lat,
 • Nie może być zarejestrowana w urzędzie pracy,
 • Nie uczy się,
 • Jest z powiatu: wałbrzyskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego.

Ścieżka, jaką realizuje uczestnik:

 1. Doradztwo zawodowe i Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, w zakresie analizy, identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 2. Udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 3. Udział w certyfikowanym szkoleniu komputerowym ECDL Base lub inne,
 4. Udział w kursie zawodowym/szkoleniu certyfikowanym indywidualnie dobranym do zdiagnozowanych potrzeb wg opracowania IPD, ale także do zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje i zawody na dolnośląskim rynku pracy,
 5. Realizacja trzymiesięcznego stażu zgodnie z IPD, u pracodawców współpracujących w ramach projektu.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Podniesienie kwalifikacji,
 • Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia/ kursu,
 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu i kursie zawodowym,
 • Stypendium stażowe w trakcie realizowania stażu.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl
www.europea.pl

 

Zdobądź kwalifikacje, zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

 • Projekt nr POWR.01.02.02-02-0096/15 pn. „Zdobądź kwalifikacje i zyskaj upragniony zawód”
 • Projekt nr POWR.01.02.02-02-0097/15 pn. „Krok w przyszłość poprzez aktywność zawodową i edukację”
 • Projekt nr POWR.01.02.02-02-0098/15 pn. „Przygotowanie zawodowe i aktywność edukacyjna szansą na lepsze jutro”

Cel główny Projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku do 24 lat,
 • Nie może być zarejestrowana w urzędzie pracy,
 • Nie uczy się,
 • Jest z powiatu: wałbrzyskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego.

Ścieżka, jaką realizuje uczestnik:

 1. Doradztwo zawodowe i Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, w zakresie analizy, identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 2. Udział w certyfikowanym szkoleniu komputerowym ECDL Base lub inne,
 3. Udział w kursie zawodowym/szkoleniu certyfikowanym indywidualnie dobranym do zdiagnozowanych potrzeb wg opracowania IPD, ale także do zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje i zawody na dolnośląskim rynku pracy,
 4. Realizacja trzymiesięcznego stażu zgodnie z IPD, u pracodawców współpracujących w ramach projektu.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Podniesienie kwalifikacji,
 • Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia/ kursu,
 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu i kursie zawodowym,
 • Stypendium stażowe w trakcie realizowania stażu.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu. Rekrutacja trwa do końca marca.

Kontakt:

Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl
www.europea.pl

Zdobądź kwalifikacje, zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

 • Projekt nr RPDS.08.03.00-02-0027/17 pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim”

Cel główny Projektu: Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym 100 osobom ze 110 uczestników projektu z Dolnego Śląska

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku powyżej 30 lat,
 • Jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • Spełnia min. jedno kryterium: kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach, osoba powyżej 50-tego roku życia.

Uczestnik może otrzymać:

 • Dotację na założenie działalności gospodarczej do 23 000 zł,
 • Szkolenie z podstaw działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości),
 • Warsztaty sprzedażowe,
 • Szkolenie z podstaw księgowości i pisania biznesplanów,
 • Indywidualne doradztwo prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe,
 • Wsparcie pomostowe: 1 220 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie projektu www.mamfirme.wroclaw.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl
www.europea.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”

W dniu 1 grudnia 2017 r. Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (dawniej: CEKiRON) otwiera Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań” dla osób pełnoletnich, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do terapii zajęciowej. Organizatorzy chcą stworzyć miejsce ciepłe, przyjazne i pomocne osobom z różnymi niepełnosprawnościami, w którym uczestnicy będą spełniać się, biorąc udział zarówno w zajęciach arteterapeutycznych, jak i praktycznych. Planowane jest otwarcie pracowni: stolarstwa, ceramiki, krawiectwa, plastyki, ogrodnictwa, biżuterii, komputerowej, fotograficzno-filmowej, aktywizacji zawodowej, rehabilitacji, taneczno-muzyczno-teatralnej.
Warsztat będzie działał w godzinach 08:00- 15:00 przez cały rok (także w ferie i wakacje).

Zostało kilka miejsc wolnych!

Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”
ul. ks. Marcina Lutra 2-8 (dawniej: Wejherowska 28)
tel. Sekretariat: 71-7823743
e-mail: sekretariat.spp@diakonia.pl lub kierownik WTZ: adrian.tylipski@diakonia.pl

W związku z realizacją projektu, poszukujemy 10 osób z niepełnosprawnością ruchową, które chciałyby wziąć udział w procesie aktywizacji zawodowej poprzez innowacyjne szkolenia z udziałem koni. Projekt nosi nazwę:

“Galopem do celu” Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych metodą Horse Assisted Education.

Udział w proponowanym programie szkoleniowym ma przyczynić się do wzrostu pewności siebie, większej samooceny, wyjścia z bierności. Program wspiera gotowość do podjęcia działań zmierzających do znalezienia pracy.
Aspektem wyróżniającym pomysł od dotychczasowej praktyki jest połączenie metody Horse Assisted Education, coachingu i doradztwa zawodowego w celu wzmocnienia procesu aktywizacji zawodowej. Połączenie szkolenia z dodatkowym wsparciem ma pozwolić na wypracowanie wśród osób niepełnosprawnych celów zawodowych oraz takich postaw, umiejętności i kompetencji, które wspomogą proces aktywizacji zawodowej.

Autor projektu:

Equesta Horse Coaching, Szkolenia Eliza Skórczyńska

Odbiorcy:

Odbiorcami innowacji będą młode osoby w wieku 18-25 lat z niepełnosprawnością ruchową oraz lekką niepełnosprawnością umysłową, wchodzące lub pozostające poza rynkiem pracy, osoby zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy.

Nabór uczestników

Proces rekrutacyjny ma na celu wyłonienie uczestników programu szkoleniowego.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szkoleniowym zostaną poproszone o wypełnienie ankiety.
Na podstawie analizy pytań zawartych w ankiecie zostanie wyłoniona grupa 10 uczestników.

Program

Proces szkoleniowy został podzielony na cykl trzech jednodniowych szkoleń w odstępach dwu-trzytygodniowych.
Na miejsce szkoleń uczestnicy zostaną przewiezieni zorganizowanym transportem.
Każde szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów.
Dzień szkoleniowy ma charakter interaktywnych ćwiczeń w grupie oraz z końmi, połączonych z mini wykładami.
Po każdym dniu szkoleniowym zaplanowano po jednej sesji indywidualnej z coachem lub doradcą zawodowym dla każdego z uczestników.
Łącznie na każdego z uczestników przypadną:
· 3 dni szkoleniowe z końmi
· 4 godziny sesji coachingowych
· 2 godziny doradztwa zawodowego

Udział w programie szkoleniowym jest dla uczestników bezpłatny.

Wstępny harmonogram projektu:
1. Wypełnienie ankiet i wyłonienie grupy uczestników – grudzień 2017
2. Przeprowadzenie szkoleń i konsultacji – luty, marzec 2019
3. Przeprowadzenie dodatkowych sesji coachingowych – kwiecień 2018

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Jeździecki Babin
Babin 11a
59-223 Krotoszyce

SZUKASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ? PRZYJDŹ DO NAS!
Pomożemy Ci zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe – BEZPŁATNIE!

Kształcimy w trzech grupach zawodowych:
-pracownik remontowo-budowlany
-pracownik gospodarczo-porządkowy (w tym terenów zielonych)
-opiekun osoby zależnej

W ramach kursu zapewniamy uczestnikom:
-świadczenie integracyjne w wysokości ok. 700 zł (w pierwszym miesiącu połowa tej kwoty)
KWOTA WOLNA OD ZAJĘĆ KOMORNICZYCH
-codzienny posiłek
-badania lekarskie (medycyna pracy)
-ubezpieczenie NNW
-ubrania i sprzęt do realizacji zajęć praktycznych
-naukę pracy zespołowej
-wsparcie specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego)
-szkolenia komputerowe
-treningi: planowania budżetu, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacji kryzysowych
-warsztaty przygotowujące do pracy w spółdzielni socjalnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NIEZATRUDNIONYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA, w tym m.in osoby:
-długotrwale bezrobotne
-niepełnosprawne
-bezdomne
-znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
-opuszczające zakłady karne
-lub inne spełniające kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym

REKRUTACJA TRWA!

Społecznie Odpowiedzialny Wrocław
Biuro projektu:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
Piętro I, pokój. 18
tel. 71 782 35 16, fax. 71 782 35 12
e-mail: sow@wci.wroclaw.pl
www.wci.wroclaw.pl

Bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób niesłyszących

Fundacja Fonis organizuje bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób niesłyszących – prowadzi je informatyk, który ma niesłyszących rodziców (CODA). Uczestnicy muszą jednak przynieść swoje komputery (laptop, tablet).Zajęcia odbywają się w biurze fundacji przy ul. Katedralnej 4/1 we Wrocławiu co tydzień w każdy wtorek: godz. 18.00.

Zapraszamy na treningi piłki nożnej oraz siatkówki na siedząco dla dzieci niepełnosprawnych.

Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od 14 września w czwartki i piątki w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. szkółka siatkówki na siedząco

2. szkółka piłki nożnej dla dzieci od 5 do 12 r.ż.

3. szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 12 r.ż.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym: e.letyta@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty zapraszają na cykliczne pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Filmy można oglądać co miesiąc, w niedzielę o godz. 16.00 w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

Cena biletu tylko 6 zł. Dla grup 10 + przewidziane są też darmowe bilety. Rezerwacje należy zgłosić najpóźniej tydzień przed wydarzeniem.

Rezerwacje biletów i informacja: fundacja.katarynka@gmail.com

Kino Nowe Horyzonty: 71 786 65 66

Sponsorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Partnerzy: Kino Nowe Horyzonty, Fundacja Kultury bez Barier

Bezpłatne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób znajdujących się w kryzysie

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus zaprasza na konsultacje nakierowane na:
– wsparcie i poradnictwo psychologiczne,
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
– wspólne zastanowienie się nad sposobami i możliwościami wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Zapisy: Na konsultacje należy się wcześniej umówić dzwoniąc pod numer tel. 71 329 09 19 (telefon czynny pn. – pt. w godz. 7:00 – 16:00).

Miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus, ul. Kleczkowska 5 (oficyna)

Konsultacje realizowane w ramach projektu – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ. Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia.

Program wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów

Centrum Spotkań wspiera osoby z otępieniem i ich opiekunów w radzeniu sobie z konsekwencjami otępienia w różnych sferach życia, m.in. w radzeniu sobie z własną chorobą i niepełnosprawnością, rozwojem relacji z opiekunami nieformalnymi i profesjonalistami, utrzymaniem równowagi emocjonalnej. Program Centrum Wsparcia obejmuje następujące formy działania:

 1. klub aktywności dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (mogą w nim także uczestniczyć opiekunowie) – 3 razy w tygodniu po 6 godzin;
 2. spotkania informacyjne dla opiekunów, otwarte dla innych zainteresowanych;
 3. grupy dyskusyjne dla opiekunów prowadzone przez koordynatora Centrum;
 4. wspólne spotkania wszystkich uczestników Centrum Spotkań;
 5. konsultacje indywidualne koordynatora Centrum (dla wszystkich zainteresowanych osób);
 6. terapia psychomotoryczna dla osób z otępieniem.

Międzynarodowy projekt MeetingDem realizuje Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  we współpracy z Miastem Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Adres: ul. Ciepła 15b, Wrocław

Strona internetowa: http://centrumspotkan.pl/

„NA SZEWSKIEJ” – grupa środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Od początku maja 2015 roku Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:00-19:00) i w piątki (w godz. 15:00-20:00). W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej http://www.kkn.wroclaw.pl/naszewskiej2015

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 .

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

to wyspecjalizowane placówki logo projektu "Poradnictwo na odległość", po kliknięciu w osobnej karcie otwiera się strona internetowa projektuDolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają do skorzystania z usług doradców zawodowych na odległość – za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype oraz Gadu-Gadu). We Wrocławiu dyżur pełniony jest w środy. Żeby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego drogą elektroniczną, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl