Oferty

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych

Innowacyjny System dedykowany osobom z niepełnosprawnościami.

Celem naszego projektu jest ograniczenie, bądź całkowite wyeliminowanie
konieczności wizyt osób niepełnosprawnych w urzędach. Przed System SOW
będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w
gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego. W projekt zaangażowane będą JST w
całej Polsce. W jego ramach rozdamy kilka tysięcy tabletów i skanerów,
przeszkolimy ponad 1200 osób, uruchomimy infolinie i webinaria.

Wszystko po to, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie:
www.lifestyle.newseria.pl/newsy/6-mln-polakow-cierpi-z,p2033855277

Oferta Dolnośląskiej Agencji Pracy dla Młodych

Program stażowy, o którym mowa, zakłada aktywizację osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 18 do 29 lat (nie pracujących, nie uczących się w trybie dziennym). Projekt gwarantuje uczestnikom 5 miesięcy stażu, w czasie którego otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1300 zł/msc netto. Ponadto każdy uczestnik będzie miał finansowane składki zdrowotne,
ubezpieczenie oraz kurs zawodowy dopasowany do stanowiska, które
będzie obejmował.

Szkolenia m.in. w zawodach: fizjoterapeuta, kierowca, grafik, kosmetyczka, opiekun osoby starszej).

Więcej informacji na temat projektu:
tel. 575 111 926 lub 533 800 201
e-mail: mariusz.zawadzki@profesja-poznan.pl lun ilona.krol@profesja-poznan.pl
osobiście: Wałbrzyska 24C (II piętro); 52-314 Wrocław

Rekrutacja do Poczty Polskiej

Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili Fundacja prowadzi rekrutację dla największego pracodawcy jakim jest Poczta Polska.

Oferta jest skierowana do osób poszukujących pracy, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Więcej informacji pod tel: 77 542 19 01 lub mailem: weronika.kobiolka@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/opole
https://www.facebook.com/CEiAZON.Opole

Zdobądź kwalifikacje, zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

 • Projekt nr POWR.01.02.01-02-0203/16 pn. „Młodzi wykwalifikowani na rynku pracy”
 • Projekt nr POWR.01.02.01-02-0206/16 pn. „Jestem aktywny i dbam o swoją zawodową przyszłość”
 • Projekt nr POWR.01.02.01-02-0209/16 pn. „Podniesienie kompetencji młodych Dolnoślązaków krokiem ku lepszym perspektywom zawodowym”

Cel główny Projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku 15-29 lat,
 • Nie może być zarejestrowana w urzędzie pracy,
 • Nie uczy się,
 • Jest z powiatu: wałbrzyskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego.

Ścieżka, jaką realizuje uczestnik:

 1. Doradztwo zawodowe i Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, w zakresie analizy, identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 2. Udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 3. Udział w certyfikowanym szkoleniu komputerowym ECDL Base lub inne,
 4. Udział w kursie zawodowym/szkoleniu certyfikowanym indywidualnie dobranym do zdiagnozowanych potrzeb wg opracowania IPD, ale także do zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje i zawody na dolnośląskim rynku pracy,
 5. Realizacja trzymiesięcznego stażu zgodnie z IPD, u pracodawców współpracujących w ramach projektu.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Podniesienie kwalifikacji,
 • Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia/ kursu,
 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu i kursie zawodowym,
 • Stypendium stażowe w trakcie realizowania stażu.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl
www.europea.pl

 

Zdobądź kwalifikacje, zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

 • Projekt nr POWR.01.02.02-02-0096/15 pn. „Zdobądź kwalifikacje i zyskaj upragniony zawód”
 • Projekt nr POWR.01.02.02-02-0097/15 pn. „Krok w przyszłość poprzez aktywność zawodową i edukację”
 • Projekt nr POWR.01.02.02-02-0098/15 pn. „Przygotowanie zawodowe i aktywność edukacyjna szansą na lepsze jutro”

Cel główny Projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku do 24 lat,
 • Nie może być zarejestrowana w urzędzie pracy,
 • Nie uczy się,
 • Jest z powiatu: wałbrzyskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego.

Ścieżka, jaką realizuje uczestnik:

 1. Doradztwo zawodowe i Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, w zakresie analizy, identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 2. Udział w certyfikowanym szkoleniu komputerowym ECDL Base lub inne,
 3. Udział w kursie zawodowym/szkoleniu certyfikowanym indywidualnie dobranym do zdiagnozowanych potrzeb wg opracowania IPD, ale także do zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje i zawody na dolnośląskim rynku pracy,
 4. Realizacja trzymiesięcznego stażu zgodnie z IPD, u pracodawców współpracujących w ramach projektu.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Podniesienie kwalifikacji,
 • Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia/ kursu,
 • Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu i kursie zawodowym,
 • Stypendium stażowe w trakcie realizowania stażu.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu. Rekrutacja trwa do końca marca.

Kontakt:

Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl
www.europea.pl

Zdobądź kwalifikacje, zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

 • Projekt nr RPDS.08.03.00-02-0027/17 pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim”

Cel główny Projektu: Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym 100 osobom ze 110 uczestników projektu z Dolnego Śląska

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku powyżej 30 lat,
 • Jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • Spełnia min. jedno kryterium: kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach, osoba powyżej 50-tego roku życia.

Uczestnik może otrzymać:

 • Dotację na założenie działalności gospodarczej do 23 000 zł,
 • Szkolenie z podstaw działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości),
 • Warsztaty sprzedażowe,
 • Szkolenie z podstaw księgowości i pisania biznesplanów,
 • Indywidualne doradztwo prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe,
 • Wsparcie pomostowe: 1 220 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie projektu www.mamfirme.wroclaw.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl
www.europea.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”

W dniu 1 grudnia 2017 r. Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (dawniej: CEKiRON) otwiera Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań” dla osób pełnoletnich, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do terapii zajęciowej. Organizatorzy chcą stworzyć miejsce ciepłe, przyjazne i pomocne osobom z różnymi niepełnosprawnościami, w którym uczestnicy będą spełniać się, biorąc udział zarówno w zajęciach arteterapeutycznych, jak i praktycznych. Planowane jest otwarcie pracowni: stolarstwa, ceramiki, krawiectwa, plastyki, ogrodnictwa, biżuterii, komputerowej, fotograficzno-filmowej, aktywizacji zawodowej, rehabilitacji, taneczno-muzyczno-teatralnej.
Warsztat będzie działał w godzinach 08:00- 15:00 przez cały rok (także w ferie i wakacje).

Zostało kilka miejsc wolnych!

Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”
ul. ks. Marcina Lutra 2-8 (dawniej: Wejherowska 28)
tel. Sekretariat: 71-7823743
e-mail: sekretariat.spp@diakonia.pl lub kierownik WTZ: adrian.tylipski@diakonia.pl

W związku z realizacją projektu, poszukujemy 10 osób z niepełnosprawnością ruchową, które chciałyby wziąć udział w procesie aktywizacji zawodowej poprzez innowacyjne szkolenia z udziałem koni. Projekt nosi nazwę:

 

SZUKASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ? PRZYJDŹ DO NAS!
Pomożemy Ci zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe – BEZPŁATNIE!

Kształcimy w trzech grupach zawodowych:
-pracownik remontowo-budowlany
-pracownik gospodarczo-porządkowy (w tym terenów zielonych)
-opiekun osoby zależnej

W ramach kursu zapewniamy uczestnikom:
-świadczenie integracyjne w wysokości ok. 700 zł (w pierwszym miesiącu połowa tej kwoty)
KWOTA WOLNA OD ZAJĘĆ KOMORNICZYCH
-codzienny posiłek
-badania lekarskie (medycyna pracy)
-ubezpieczenie NNW
-ubrania i sprzęt do realizacji zajęć praktycznych
-naukę pracy zespołowej
-wsparcie specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego)
-szkolenia komputerowe
-treningi: planowania budżetu, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacji kryzysowych
-warsztaty przygotowujące do pracy w spółdzielni socjalnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NIEZATRUDNIONYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA, w tym m.in osoby:
-długotrwale bezrobotne
-niepełnosprawne
-bezdomne
-znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
-opuszczające zakłady karne
-lub inne spełniające kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym

REKRUTACJA TRWA!

Społecznie Odpowiedzialny Wrocław
Biuro projektu:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
Piętro I, pokój. 18
tel. 71 782 35 16, fax. 71 782 35 12
e-mail: sow@wci.wroclaw.pl
www.wci.wroclaw.pl

Bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób niesłyszących

Fundacja Fonis organizuje bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób niesłyszących – prowadzi je informatyk, który ma niesłyszących rodziców (CODA). Uczestnicy muszą jednak przynieść swoje komputery (laptop, tablet).Zajęcia odbywają się w biurze fundacji przy ul. Katedralnej 4/1 we Wrocławiu co tydzień w każdy wtorek: godz. 18.00.

Zapraszamy na treningi piłki nożnej oraz siatkówki na siedząco dla dzieci niepełnosprawnych.

Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od 14 września w czwartki i piątki w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. szkółka siatkówki na siedząco

2. szkółka piłki nożnej dla dzieci od 5 do 12 r.ż.

3. szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 12 r.ż.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym: e.letyta@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty zapraszają na cykliczne pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Filmy można oglądać co miesiąc, w niedzielę o godz. 16.00 w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

Cena biletu tylko 6 zł. Dla grup 10 + przewidziane są też darmowe bilety. Rezerwacje należy zgłosić najpóźniej tydzień przed wydarzeniem.

Rezerwacje biletów i informacja: fundacja.katarynka@gmail.com

Kino Nowe Horyzonty: 71 786 65 66

Sponsorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Partnerzy: Kino Nowe Horyzonty, Fundacja Kultury bez Barier

Bezpłatne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób znajdujących się w kryzysie

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus zaprasza na konsultacje nakierowane na:
– wsparcie i poradnictwo psychologiczne,
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
– wspólne zastanowienie się nad sposobami i możliwościami wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Zapisy: Na konsultacje należy się wcześniej umówić dzwoniąc pod numer tel. 71 329 09 19 (telefon czynny pn. – pt. w godz. 7:00 – 16:00).

Miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus, ul. Kleczkowska 5 (oficyna)

Konsultacje realizowane w ramach projektu – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ. Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia.

Program wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów

Centrum Spotkań wspiera osoby z otępieniem i ich opiekunów w radzeniu sobie z konsekwencjami otępienia w różnych sferach życia, m.in. w radzeniu sobie z własną chorobą i niepełnosprawnością, rozwojem relacji z opiekunami nieformalnymi i profesjonalistami, utrzymaniem równowagi emocjonalnej. Program Centrum Wsparcia obejmuje następujące formy działania:

 1. klub aktywności dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (mogą w nim także uczestniczyć opiekunowie) – 3 razy w tygodniu po 6 godzin;
 2. spotkania informacyjne dla opiekunów, otwarte dla innych zainteresowanych;
 3. grupy dyskusyjne dla opiekunów prowadzone przez koordynatora Centrum;
 4. wspólne spotkania wszystkich uczestników Centrum Spotkań;
 5. konsultacje indywidualne koordynatora Centrum (dla wszystkich zainteresowanych osób);
 6. terapia psychomotoryczna dla osób z otępieniem.

Międzynarodowy projekt MeetingDem realizuje Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  we współpracy z Miastem Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Adres: ul. Ciepła 15b, Wrocław

Strona internetowa: http://centrumspotkan.pl/

„NA SZEWSKIEJ” – grupa środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Od początku maja 2015 roku Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:00-19:00) i w piątki (w godz. 15:00-20:00). W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej http://www.kkn.wroclaw.pl/naszewskiej2015

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 .

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

to wyspecjalizowane placówki logo projektu "Poradnictwo na odległość", po kliknięciu w osobnej karcie otwiera się strona internetowa projektuDolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają do skorzystania z usług doradców zawodowych na odległość – za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype oraz Gadu-Gadu). We Wrocławiu dyżur pełniony jest w środy. Żeby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego drogą elektroniczną, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl