Oferty

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych

Pracownik biurowy

Nr ref.: PB/Wrocław/092018/AB

Miejsce pracy: Wrocław

 Nasza oferta:

-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie- zależnie od Twojej dyspozycyjności

-zatrudnienie w stabilnej organizacji, będącej członkiem Polskiego Forum HR, zrzeszającego największe firmy doradztwa personalnego

-troska o Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w ramach pakietu benefitów

-udział w Akademii CX – programie szkoleniowym, rozwijającym kompetencje naszych pracowników w obszarze kształcenia doświadczeń Kandydata

-niekorporacyjny klimat organizacji ceniącej indywidualny wkład i inicjatywę w działaniu

-partnerska atmosfera pracy w zespole, którego potęgą jest różnorodność

Zadania:

-obsługa recepcji (m.in. odbieranie telefonów, obsługa poczty wychodzącej, przychodzącej, obsługa kandydatów)

-zakładanie akt osobowych pracowników tymczasowych

-archiwizacja dokumentów

-inne prace administracyjno- biurowe

-wsparcie Konsultantów w rekrutacji

 

Nasze oczekiwania:

-otwartość i łatwość nawiązywania partnerskich relacji

-dobra organizacja czasu pracy i umiejętność radzenia sobie ze spiętrzeniem zadań

-samodzielność i odpowiedzialność za powierzone działania

-znajomość pakietu Ms Office i sprawnie wyszukiwanie informacji w sieci

Miejsce pracy: praca w budynku ( parter) położonym w dogodnym punkcie komunikacyjnym w okolicach Dworca Świebodzkiego, nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Stanowisko pracy: praca w biurze typu mini open-space; stanowisko związane z obsługą komputera; czasowe duże spiętrzenie zadań; stały kontakt osobisty, mailowy i telefoniczny ze współpracownikami i interesantami.

Oferta skierowana również do Kandydatów 50+ oraz Kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością. Aplikując na to stanowisko, masz pewność, że będziesz oceniany wyłącznie na podstawie swoich kompetencji. Zachęcamy Cię do zamieszczenia w aplikacji informacji o ewentualnych oczekiwaniach dotyczących usprawnień, które ułatwią Ci przyjazd i udział w rozmowie.

Aplikowanie na stanowisko poprzez: www.strefajob.pl/cms_homepage/#/oferty-pracy/1917

Bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”.

Zapraszamy do udziału:

 1. w bezpłatnych szkoleniach językowych orgaznizowanych w ramach projektu „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”,finansowanych ze środków EFS, na terenie woj. dolnośląskiego w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. Szkolenia skierowane są do osób, które pragną nauczyć się języków obcych lub podnieść swoje kompetencje językowe z j. angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz
 2. w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach projektu „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”,finansowanych również ze środków EFS, na terenie woj. dolnośląskiego w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. Szkolenia skierowane są do osób, które pragną podnieść swoje kompetencje komputerowe i nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych ( ukończenie max. szkoły ponadgimnazjalnej), osoby powyżej 50 roku życia ( bez ograniczenia niskim wykształceniem).
 • zamieszkujące subregion wrocławski (tj. Gminę Wrocław, Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice, Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice, Gminę Trzebnica, Miasto i Gminę Sobótka, Miasto Oleśnica, Gminę Długołęka, Gminę Czernica, Gminę Kobierzyce, Gminę Miękinia, Gminę Oleśnica, Gminę Wisznia Mała, Gminę Żórawina, Miasto i Gminę Oborniki Śląskie, powiat Miasto Wrocław).

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:

 • szkolenie z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, każde po 4 semestry (240h), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;
 • najlepszą kadrę trenerską;
 • kameralne, 12-osobowe grupy i przyjazną atmosferę;
 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy.

Lub

 • szkolenie komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji A+B (152h), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;
 • najlepszą kadrę trenerską;
 • kameralne, 15-osobowe grupy i przyjazną atmosferę;
 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy (przy zebraniu 15-osobowej grupy istnieje możliwość organizowania szkolenia w miejscu zamieszkania uczestników).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić oraz dostarczyć do biura projektu dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty są dostępne w biurze projektu (adres poniżej) i na stronie internetowej: https://dolnoslaskiekompetencje.projektyefs.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie biura:

 1. Świdnicka 12-16 (3 piętro)

50-068 Wrocław

tel: 604 580 165

email: dolnoslaskiekompetencje@projektyefs.pl

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Aktualnie dla Naszego Klienta, firmy windykacyjnej działającej od 2009 roku we Wrocławiu, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY -z orzeczeniem o niepełnosprawności Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad kontrolą procesów administracyjno-biurowych.

Miejsce pracy:​ Wrocław

Zakres obowiązków:
● przygotowanie, skanowanie oraz archiwizacja dokumentów,
● przygotowywanie ofert zakupowych,
● obsługa infolinii przychodzącej (nie-windykacja),
● wsparcie administracyjno-biurowe. Wymagania:
● wykształcenie min. średnie,
● znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
● staranność oraz skrupulatność.

Pracodawca oferuje:
● umowa o pracę,
● wynagrodzenie 2100 zł/brutto,
● dofinansowanie do karty Multisport. Osoby zainteresowane udziałem w bieżącym procesie rekrutacji​ prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Creative Ideas KD z siedzibą we Wrocławiu, 50-010 Wrocław, ul. Podwale 66/4a moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.

KONTAKT:

creativeideaskd@creativeideaskd.com

M: +48 794 963 592

NEGOCJATOR DS. WINDYKACJI POLUBOWNEJ -z orzeczeniem o niepełnosprawności

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kontakt z dłużnikami.

Miejsce pracy:​ Wrocław

Zakres obowiązków:
● negocjacje z dłużnikami,
● poszukiwanie kontaktów z dłużnikami,
● obsługa komputera oraz skrzynki mailowej.

Wymagania:
● wykształcenie min. średnie,
● znajomość pakietu MS Office,
● łatwość w nawiązywaniu kontaktu przez telefon,
● umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.

Pracodawca oferuje:
● umowa o pracę,
● wynagrodzenie 2500 zł/brutto,
● dofinansowanie do karty Multisport.

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącym procesie rekrutacji​ prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Creative Ideas KD z siedzibą we Wrocławiu, 50-010 Wrocław, ul. Podwale 66/4a moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.

KONTAKT:
creativeideaskd@creativeideaskd.com

M: +48 794 963 592

„DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.03.00-02-0055/17-00, nr projektu RPDS.08.03.00-02-0055/17.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 96 osób (w tym 58 Kobiet i 38 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

 1. wieku – od 30 roku życia
 2. statusu na rynku pracy
  a) pozostają bez zatrudnienia

– osoby bezrobotne: 58 osób, w tym 48 osób zarejestrowanych w PUP należące do I lub II profilu pomocy

– osoby bierne zawodowo: 38 osó
b) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. są w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach. W tym:

– kobiety (K), 58 osób

– osoby z niepełnosprawnościami, 10 osób

– osoby długotrwale bezrobotne, 39 osób

3. zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, m. Wrocław

4. osób z defaworyzowanych z obszarów wiejskich – zamieszkują w rozumieniu przepisów KC obszary wiejskie(ZTW), 44 osoby

5. os. zamierzających rozpocząć działalność gosp., wyłączeniem osób wymienionych w §2 ust 2 Regulaminu, w szczególności, osób które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

CEL

Wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – min. 84 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (50 K), w okresie 01.2018-11.2019, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

OKRES REALIZACJI  01.01.2018 – 30.11.2019

WARTOŚĆ   4 236 076,52 PLN (ze środków europejskich 3 600 665,04 PLN; ze środków dotacji celowej 515 271,48 PLN; wkład własny w kwocie 120 140,00 PLN)

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

PLANOWANE EFEKTY

– 96 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 96 osób objętych wsparciem w ramach doradztwa przed uruchomieniem działalności gospodarczej

– 84 osoby otrzymają środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

– 84 osoby objęte wsparciem pomostowym finansowym oraz szkoleniowo – doradczym

– wzrost praktycznych umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej 88 uczestników projektu

– wzrost przedsiębiorczości min. 84 uczestników projektu poprzez podjęcie samozatrudnienia w ramach utworzonych i prowadzonych przez min. 12 m-cy działalności gospodarczych.

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

KONTAKT

FUNDACJA IMAGO

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

519 055 411, 513 362 807

poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

  NOWE HORYZONTY – staże zagraniczne

DLA KOGO?
Jeżeli:

 • Nie pracujesz
 • Nie uczysz się ani nie szkolisz
 • Masz 18-35 lat
 • Mieszkasz w województwie śląskim bądź dolnośląskim
 • Nie jesteś rolnikiem ani nie prowadzisz działalności gospodarczej

to ten projekt jest właśnie DLA CIEBIE!!!

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: www.fundacjaimago.pl

Telefon: 506-734-672

OFERUJEMY:

 • Szkolenia certyfikowane – stypendium szkoleniowe
 • Staże zagraniczne w Niemczech – stypendium oraz kieszonkowe na wyżywienie w kwocie ok.

4 500 zł

 • Kurs językowy z języka niemieckiego (dostosowany do poziomu uczestników – 90 godzin) w Polsce oraz kurs językowy wyjazdowy w Niemczech.
 • Treningi motywacyjne i kompetencji multikulturowych
 • Zajęcia doradcze z Mentorem i Pośrednikiem pracy
 • Program kulturalny w trakcie pobytu zagranicznego

Telefon: 506-734-672

Innowacyjny System dedykowany osobom z niepełnosprawnościami.

Celem naszego projektu jest ograniczenie, bądź całkowite wyeliminowanie
konieczności wizyt osób niepełnosprawnych w urzędach. Przed System SOW
będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w
gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego. W projekt zaangażowane będą JST w
całej Polsce. W jego ramach rozdamy kilka tysięcy tabletów i skanerów,
przeszkolimy ponad 1200 osób, uruchomimy infolinie i webinaria.

Wszystko po to, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie:
www.lifestyle.newseria.pl/newsy/6-mln-polakow-cierpi-z,p2033855277

    Oferta Dolnośląskiej Agencji Pracy dla Młodych

Program stażowy, o którym mowa, zakłada aktywizację osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 18 do 29 lat (nie pracujących, nie uczących się w trybie dziennym). Projekt gwarantuje uczestnikom 5 miesięcy stażu, w czasie którego otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1300 zł/msc netto. Ponadto każdy uczestnik będzie miał finansowane składki zdrowotne,
ubezpieczenie oraz kurs zawodowy dopasowany do stanowiska, które
będzie obejmował.

Szkolenia m.in. w zawodach: fizjoterapeuta, kierowca, grafik, kosmetyczka, opiekun osoby starszej).

Więcej informacji na temat projektu:
tel. 575 111 926 lub 533 800 201
e-mail: mariusz.zawadzki@profesja-poznan.pl lun ilona.krol@profesja-poznan.pl
osobiście: Wałbrzyska 24C (II piętro); 52-314 Wrocław

  Rekrutacja do Poczty Polskiej

Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili Fundacja prowadzi rekrutację dla największego pracodawcy jakim jest Poczta Polska.

Oferta jest skierowana do osób poszukujących pracy, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Więcej informacji pod tel: 77 542 19 01 lub mailem: weronika.kobiolka@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/opole
https://www.facebook.com/CEiAZON.Opole

  Zdobądź kwalifikacje, zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

 

 • Projekt nr RPDS.08.03.00-02-0027/17 pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim”

Cel główny Projektu: Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym 100 osobom ze 110 uczestników projektu z Dolnego Śląska

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku powyżej 30 lat,
 • Jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • Spełnia min. jedno kryterium: kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach, osoba powyżej 50-tego roku życia.

Uczestnik może otrzymać:

 • Dotację na założenie działalności gospodarczej do 23 000 zł,
 • Szkolenie z podstaw działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości),
 • Warsztaty sprzedażowe,
 • Szkolenie z podstaw księgowości i pisania biznesplanów,
 • Indywidualne doradztwo prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe,
 • Wsparcie pomostowe: 1 220 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie projektu www.mamfirme.wroclaw.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl
www.europea.pl

 

  Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”

W dniu 1 grudnia 2017 r. Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (dawniej: CEKiRON) otwiera Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań” dla osób pełnoletnich, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do terapii zajęciowej. Organizatorzy chcą stworzyć miejsce ciepłe, przyjazne i pomocne osobom z różnymi niepełnosprawnościami, w którym uczestnicy będą spełniać się, biorąc udział zarówno w zajęciach arteterapeutycznych, jak i praktycznych. Planowane jest otwarcie pracowni: stolarstwa, ceramiki, krawiectwa, plastyki, ogrodnictwa, biżuterii, komputerowej, fotograficzno-filmowej, aktywizacji zawodowej, rehabilitacji, taneczno-muzyczno-teatralnej.
Warsztat będzie działał w godzinach 08:00- 15:00 przez cały rok (także w ferie i wakacje).

Zostało kilka miejsc wolnych!

Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”
ul. ks. Marcina Lutra 2-8 (dawniej: Wejherowska 28)
tel. Sekretariat: 71-7823743
e-mail: sekretariat.spp@diakonia.pl lub kierownik WTZ: adrian.tylipski@diakonia.pl

W związku z realizacją projektu, poszukujemy 10 osób z niepełnosprawnością ruchową, które chciałyby wziąć udział w procesie aktywizacji zawodowej poprzez innowacyjne szkolenia z udziałem koni. Projekt nosi nazwę:

 

  SZUKASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ? PRZYJDŹ DO NAS!
Pomożemy Ci zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe – BEZPŁATNIE!

Kształcimy w trzech grupach zawodowych:
-pracownik remontowo-budowlany
-pracownik gospodarczo-porządkowy (w tym terenów zielonych)
-opiekun osoby zależnej

W ramach kursu zapewniamy uczestnikom:
-świadczenie integracyjne w wysokości ok. 700 zł (w pierwszym miesiącu połowa tej kwoty)
KWOTA WOLNA OD ZAJĘĆ KOMORNICZYCH
-codzienny posiłek
-badania lekarskie (medycyna pracy)
-ubezpieczenie NNW
-ubrania i sprzęt do realizacji zajęć praktycznych
-naukę pracy zespołowej
-wsparcie specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego)
-szkolenia komputerowe
-treningi: planowania budżetu, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacji kryzysowych
-warsztaty przygotowujące do pracy w spółdzielni socjalnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NIEZATRUDNIONYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA, w tym m.in osoby:
-długotrwale bezrobotne
-niepełnosprawne
-bezdomne
-znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
-opuszczające zakłady karne
-lub inne spełniające kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym

REKRUTACJA TRWA!

Społecznie Odpowiedzialny Wrocław
Biuro projektu:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
Piętro I, pokój. 18
tel. 71 782 35 16, fax. 71 782 35 12
e-mail: sow@wci.wroclaw.pl
www.wci.wroclaw.pl

  Bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób niesłyszących

Fundacja Fonis organizuje bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób niesłyszących – prowadzi je informatyk, który ma niesłyszących rodziców (CODA). Uczestnicy muszą jednak przynieść swoje komputery (laptop, tablet).Zajęcia odbywają się w biurze fundacji przy ul. Katedralnej 4/1 we Wrocławiu co tydzień w każdy wtorek: godz. 18.00.

  Zapraszamy na treningi piłki nożnej oraz siatkówki na siedząco dla dzieci niepełnosprawnych.

Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od 14 września w czwartki i piątki w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. szkółka siatkówki na siedząco

2. szkółka piłki nożnej dla dzieci od 5 do 12 r.ż.

3. szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 12 r.ż.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym: e.letyta@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty zapraszają na cykliczne pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Filmy można oglądać co miesiąc, w niedzielę o godz. 16.00 w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

Cena biletu tylko 6 zł. Dla grup 10 + przewidziane są też darmowe bilety. Rezerwacje należy zgłosić najpóźniej tydzień przed wydarzeniem.

Rezerwacje biletów i informacja: fundacja.katarynka@gmail.com

Kino Nowe Horyzonty: 71 786 65 66

Sponsorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Partnerzy: Kino Nowe Horyzonty, Fundacja Kultury bez Barier

  Bezpłatne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób znajdujących się w kryzysie

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus zaprasza na konsultacje nakierowane na:
– wsparcie i poradnictwo psychologiczne,
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
– wspólne zastanowienie się nad sposobami i możliwościami wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Zapisy: Na konsultacje należy się wcześniej umówić dzwoniąc pod numer tel. 71 329 09 19 (telefon czynny pn. – pt. w godz. 7:00 – 16:00).

Miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus, ul. Kleczkowska 5 (oficyna)

Konsultacje realizowane w ramach projektu – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ. Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia.

  Program wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów

Centrum Spotkań wspiera osoby z otępieniem i ich opiekunów w radzeniu sobie z konsekwencjami otępienia w różnych sferach życia, m.in. w radzeniu sobie z własną chorobą i niepełnosprawnością, rozwojem relacji z opiekunami nieformalnymi i profesjonalistami, utrzymaniem równowagi emocjonalnej. Program Centrum Wsparcia obejmuje następujące formy działania:

 1. klub aktywności dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (mogą w nim także uczestniczyć opiekunowie) – 3 razy w tygodniu po 6 godzin;
 2. spotkania informacyjne dla opiekunów, otwarte dla innych zainteresowanych;
 3. grupy dyskusyjne dla opiekunów prowadzone przez koordynatora Centrum;
 4. wspólne spotkania wszystkich uczestników Centrum Spotkań;
 5. konsultacje indywidualne koordynatora Centrum (dla wszystkich zainteresowanych osób);
 6. terapia psychomotoryczna dla osób z otępieniem.

Międzynarodowy projekt MeetingDem realizuje Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  we współpracy z Miastem Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Adres: ul. Ciepła 15b, Wrocław

Strona internetowa: http://centrumspotkan.pl/

  „NA SZEWSKIEJ” – grupa środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Od początku maja 2015 roku Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:00-19:00) i w piątki (w godz. 15:00-20:00). W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej http://www.kkn.wroclaw.pl/naszewskiej2015

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 .

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

to wyspecjalizowane placówki logo projektu "Poradnictwo na odległość", po kliknięciu w osobnej karcie otwiera się strona internetowa projektuDolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają do skorzystania z usług doradców zawodowych na odległość – za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype oraz Gadu-Gadu). We Wrocławiu dyżur pełniony jest w środy. Żeby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego drogą elektroniczną, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl