Wsparcie fundacji Poland Business Run

Fundacja Poland Business Run od lat jest skupiona na kompleksowym wsparciu dla osób po amputacji, zagrożonych amputacją oraz z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami narządów ruchu. Organizacja oferuje pomoc w postaci dofinansowania do:

  • rehabilitacji,
  • protezy lub wózka,
  • sprzętu ortopedycznego,
  • pomocy psychologicznej.

Środki pomocowe, które Fundacja przekazuje beneficjentom, pozyskuje z organizacji największej w kraju charytatywnej sztafety biznesowej Poland Business Run, w której co roku we wrześniu biorą udział firmy i korporacje. Dodatkowo Fundacja Poland Business Run realizuje inne projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in z zakresu:

  • integracji osób z niepełnosprawnością (spotkania, obozy),
  • sportu adaptowanego,
  • wsparcia osób po amputacji przez mobilnych asystentów, którzy przeszli podobny zabieg (Trenerzy Wsparcia),
  • aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, staże).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy Fundacji Poland Business Run lub chcące uzyskać pomoc informacyjną w zakresie dofinansowań, mogą kontaktować się z Działem Wsparcia pod numerem: +48 504 458 979.

Sprawdź, jak zostać beneficjentem: https://polandbusinessrun.pl/pl/about/jak-zostac-beneficjentem.

Więcej o aktualnych projektach na www.polandbusinessrun.pl.

Więcej informacji na www.aktywizuj.pl


Adres do korespondencji:

Fundacja Poland Business Run

ul. Siemiradzkiego 17/2

31-137 Kraków

e-mail: biuro@polandbusinessrun.pl