O projekcie

Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych jest specjalistycznym punktem informacyjno-poradniczym, dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkałym na terenie gminy Wrocław oraz pozostałych obszarów województwa dolnośląskiego, członkom ich rodzin oraz instytucjom na co dzień zajmującym się wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Punkt prowadzi Fundacja „Promyk Słońca”.

Fundacja Promyk Słońca - logo

Projekt jest współfinansowany przez:

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

logotyp PFRON