O projekcie

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych jest specjalistycznym punktem informacyjno-poradniczym, dedykowanym osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Wrocław, członkom ich rodzin oraz instytucjom na co dzień zajmującym się wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Punkt prowadzi Fundacja „Promyk Słońca”.

Fundacja Promyk Słońca - logo

Projekt jest współfinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

PFRON - logo