Współpraca

Jeżeli chcesz poinformować osoby niepełnosprawne o tym, jakie Twoja organizacja realizuje projekty / programy lub szkolenia, to przekaż nam swoje ulotki i plakaty, a my udostępnimy je w naszym Punkcie.

Możesz przynieść je do Punktu albo wysłać na adres: poradnictwo@promykslonca.pl

Możesz też umieścić informację o naszym Punkcie na swojej stronie internetowej:

ulotka z danymi kontaktowymi do Punktu InformacjiA tu możesz pobrać ulotkę w pdf: ulotka info 10,5×15 cm