Współpraca

Jeżeli pracujesz w organizacji zajmującej się pomocą osobom niepełnosprawnym i chcesz poinformować je o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy, to możesz pobrać nasze plakaty i powiesić je w swojej organizacji lub na jej stronie internetowej:

  • plakat ogólnoinformacyjny

Jeżeli chcesz poinformować osoby niepełnosprawne o tym, jakie Twoja organizacja realizuje projekty / programy lub szkolenia, to przekaż nam swoje ulotki i plakaty, a my udostępnimy je w naszym Punkcie.