Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami zarażonymi COVID-19

Fundacja Wodna Służba Ratownicza świadczy usługi wspierające dla osób z niepełnosprawnościami z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19 lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, u których potwierdzono zakażenie COVID-19 i w związku z tym nie mogą sprawować opieki – na terenie województwa Dolnośląskiego.

kontakt – koordynator ds. dostępności UMWD p. Amelia Dymarek, tel. 517 254 921