Specjalista ds. społeczno-prawnych

zaprasza w dni robocze, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w poniedziałki i w piątki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Udziela prostych porad m.in. z zakresu wypełniania formularzy, przygotowania pism, odwołań, udziela informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, należnych świadczeń, działalności instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, działań realizowanych na terenie Wrocławia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów i programów realizowanych ze środków publicznych na terenie miasta, w tym aktualnie realizowanych programów Gminy Wrocław i programów celowych realizowanych ze środków PFRON, EFS, FIO. Pomaga w odnalezieniu odpowiednich miejsc świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. poradni, ośrodków terapeutycznych, ośrodków rehabilitacyjnych i placówek edukacyjnych mieszczących się na terenie Wrocławia.