Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Odbiorcy wsparcia

W ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego i Gminy Wrocław wsparciem objęci są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym (lub orzeczeniem równoważnym). Usługi są bezpłatne.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby spełniające kryteria powinny się skontaktować z jedną z organizacji świadczących opiekę wytchnieniową:

Fundacja Promyk Słońca

https://www.promykslonca.pl/

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

https://hospicjum.wroc.pl

Fundacja Eudajmonia

http://www.eudajmonia.pl/

Stowarzyszenie Bonitum
  • telefon: 71/390-28-84
  • e-mail: kontakt@bonitum.org
  • adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

https://www.bonitum.org