WROMIK

Fundacja „Promyk Słońca”, Gmina Wrocław i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w ramach projektu SAMO-Dzielni, przygotowali WROMIK – Wrocławski Informator. Możliwości i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami.

WROMIK to adresownik – są w nim niezbędne kontakty, numery telefonów, adresy e-mail, stron internetowych, budynków.
WROMIK to poradnik – znajdziesz w nim informacje nie tylko o tym, gdzie, ale też w jaki sposób załatwić interesujące Cię sprawy, kto może udzielić Ci bezpłatnej pomocy i jakie masz uprawnienia w dziedzinie edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, transportu. WROMIK to kompendium wiedzy o wsparciu, jakim służyć Ci może Wrocław i działające w nim organizacje pozarządowe.
WROMIK to przewodnik po ofercie kulturalno-rozrywkowej miasta, z uwzględnieniem różnych potrzeb mieszkańców, opisane tak, by nie było wątpliwości, czy dane miejsce jest dostępne dla wszystkich i czy jego oferta uwzględnia specyficzne wymagania.

Nakład WROMIKa w wersji książkowej został już wyczerpany. WROMIK przygotowany w tekście łatwym do czytania i zrozumienia otrzymasz bezpłatnie w naszym Punkcie.

WROMIK do pobrania w pdf

Reszta filmów dostępna tutaj.

WROMIK to publikacja przygotowana w ramach projektu SAMO-Dzielni, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.