Przewodnik po dostępnych rodzajach transportu NFZ

Pacjenci wymagający transportu, a niezakażeni wirusem SARS-CoV-2, transportowani są na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem środków ostrożności i poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował „Przewodnik po rodzajach transportu”, z którym można zapoznać się tutaj