Opieka wytchnieniowa we Wrocławiu 2022

Obszar wsparcia

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Odbiorcy wsparcia

Zadanie adresowane jest do mieszkańców Wrocławia, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne.

Usługi są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego i Gminy Wrocław

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu: maj 2022 r. – grudzień 2022 r.

Co oferujemy?

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

 1. Mieszkają na terenie Wrocławia
 2. Sprawują faktyczna opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. Nie korzystają z innych form usług opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów, m.in.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenia

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć przede wszystkim od potrzeb osób występujących o wsparcie oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem danego beneficjenta, maksymalnie do końca grudnia 2022 r.

Usługi będą świadczone przez opiekunów zatrudnionych przez organizacje współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, które zostaną wyłonione w ramach ogłoszonego konkursu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby spełniające kryteria powinny się skontaktować z Działem Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z jedną z organizacji, które będą świadczyć opiekę wytchnieniową:

Fundacja IMAGO

osoby do kontaktu:

Martyna Rangno, tel.: 509-771-751, email: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Agnieszka Pawłowska, tel/: 797-996-564, email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

adres: Aleja Hallera 123, 53-201 Wrocław

https://fundacjaimago.pl/

Stowarzyszenie „BONITUM”

osoba do kontaktu:

Agnieszka Madej-Ługowska, tel: 71/390-28-84, email kontakt@bonitum.org

adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

https://www.bonitum.org/kontakt

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa 

Wszelkie informacje można też uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 78 22 341, pokój 25.