Mieszkania wytchnieniowe

Jeśli jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością, możesz także skorzystać ze wsparcia w postaci mieszkania wytchnieniowego. Mieszkanie wytchnieniowe przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, którymi przez określony czas, bezpłatnie, opiekują się specjaliści. W tym czasie stały opiekun może zająć się swoimi sprawami albo po prostu odpocząć.

Gdzie się zgłosić:

Fundacja „Potrafię pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Z Wadami Rozwojowymi

Ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel. 509 68 53 28
e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
www.potrafiepomoc.org.pl

Jak dojechać:
Autobus: przystanek Orlińskiego, odległość 190 m.

Fundacja zapewnia możliwość bezpłatnego pobytu w mieszkaniu, w którym znajdują się dwa pokoje dla osób z niepełnosprawnościami, pokój opiekuna, kuchnia i łazienka z toaletą. Mieszkanie jest w całości dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Kuchnia dostosowana jest dla potrzeb osób z zaburzeniami odżywiania
Pobyt w mieszkaniu wytchnień jest finansowany przez Gminę Wrocław.

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS

ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
tel. 71 78 22 341
e-mail: ewa.puszczynska@mops.wroclaw.pl

W 2021 r. własne mieszkanie wytchnieniowe dla dorosłych otworzył także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Opieka jest świadczona w zaadaptowanym do tego celu mieszkaniu przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu. Znajdują się w nim: pokój dla osoby z niepełnosprawnościami, pokój opiekuna, kuchnia i łazienka z toaletą. Mieszkanie jest w całości dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Pobyt w mieszkaniu wytchnień jest finansowany w ramach projektu „SAMO-Dzielni edycja 2”, realizowanego wspólnie z Fundacją „Promyk Słońca”.

Więcej informacji o mieszkaniu znajdą Państwo po kliknięciu w link.