Informator 2014

okladka_min

Jednym z efektów realizowanego zadania jest przygotowany przez Fundację Informator dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, zawierający niezbędne informacje i dane kontaktowe organizacji i instytucji zlokalizowanych na terenie Gminy Wrocław.

W Informatorze znajdują się informacje dotyczące uprawnień, ulg i świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym, aktualnie realizowanych programów Gminy Wrocław, programów celowych PFRON, EFS, FIO i innych, informacje o ośrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, placówkach oświatowych i ich działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzęcie rehabilitacyjnym i wszelkich instytucjach realizujących działania w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej na terenie Gminy Wrocław, sposobu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych miejskich instytucji kultury, sztuki, uczelni wyższych itp. oraz wszelkie dane ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz otoczeniu.

Informator został wydany w nakładzie 7 tys. egzemplarzy w ramach zadania publicznego realizowanego przez Fundację „Promyk Słońca” na zlecenie Gminy Wrocław ze środków PFRON. W formie drukowanej jest dostępny bezpłatnie w Punkcie Informacji dla wszystkich zainteresowanych. Wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony poprzez kliknięcie na okładkę.

Zapraszamy do lektury!

ISBN 978-83-940944-0-9