E-wizyta w ZUS przez internet

Od października 2020 r. można korzystać z usługi e-wizyty, czyli wideorozmowy z ekspertem ZUS.

Od 16 lutego 2021 dostępna jest także E-wizyta w ZUS w sprawie zasiłków oraz emerytur i rent przez internet w polskim języku migowym. Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem osób głuchych, odrębnym od języka polskiego. Ma własną gramatykę wizualno-przestrzenną, a jego struktura nie jest oparta na gramatyce języka polskiego. Posługujące się nim osoby używają tylko pojedynczych słów jako kluczy (np. „jutro kawa południe”) i często mają trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego.

E-wizytę mogą również zarezerwować osoby niewidzące i niedowidzące – na stronie e-wizyt zastosowano kolory i kontrast zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.0.

Na e-wizytę można umówić się w dni robocze godzinach 9.00-14.00.