Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program usług asystenckich jest odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Usługa asystenta osobistego umożliwia osobom z niepełnosprawnościami samodzielne, niezależne i aktywne funkcjonowanie w życiu społeczno-zawodowym (bez konieczności angażowania członków rodziny).

Zadania Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:
  • pomóc osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego – ubieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek, spożywaniu posiłków;
  • pomóc w dojeździe w wybrane miejsce;
  • pomóc w wyjściu do dowolnego punktu: sklepu, urzędu, banku, lekarza;
  • pomóc podczas podróży środkami komunikacji miejskiej, pociągowej, autobusowej;
  • asystować w czasie wolnym, podczas zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych;
  • inne zadania, zgłoszone przez osobę niepełnosprawną.

UWAGA! Asystent osoby niepełnosprawnej nie jest opiekunem i nie świadczy usług opiekuńczych.

Program usługi asystenta osobistego we Wrocławiu realizują wybrane organizacje. Koordynują zgłoszenia odbiorców (zapotrzebowania na asystenta) oraz prowadzą rekrutację kandydatów na asystentów, szkolenia i kursy asystenckie. Informację o realizacji usług asystenckich współfinansowanych ze środków Gminy Wrocław i Funduszu Solidarności znajdą Państwo po kliknięciu w link.

Gdzie się zgłosić:
Fundacja Promyk Słońca

ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. 795 09 51, 603 503 396

e-mail: samodzielni@promykslonca.pl
www.promykslonca.pl

Fundacja Eudajmonia

ul. Kościuszki 80A, 50-441 Wrocław
tel. 881 476 976

e-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl

Fundacja Imago
Ośrodek Asystencki – gmina Wrocław

ul. Hallera 123, Wrocław 53-201
Tel.: 509 771 751, 519 055 411
e-mail: martyna.rangno@fundacjaimago.pl
www.fundacjaimago.pl

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

(Specjalizuje się w pomocy studentom)
ul. Spiżowa 19/5c, 53-442 Wrocław
tel. 518 294 345, 71 734-57-73,
e-mail: m.glowacka@tnm.org.pl
strona: www.tnm.org.pl